© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Canolfan Dyfi, Aberdyfi


Lleolir Canolfan Dyfi mewn safle delfrydol ar y lan y môr yn Aberdyfi. Adeiladwyd y ganolfan yma i gymryd  lle yr adeilad 100 mlwydd oed oedd eisoes yn bodoli ar y safle fel cartref i'r 'Outboard Bound Trust' - canolfan gweithgareddau ar ddŵr.    Mae'r adeilad newydd yn cynnig cyfleusterau modern ynghyd a dwy uned fusnes a chyfleusterau cyhoeddus. Roedd y cynllun yn cynnwys elfennau hollbwysig amgylcheddol fel tanc dwr glaw tanddaearol a phaneli solar.  Mae'r adeilad wedi ei leoli mewn ardal gadwraeth, felly roedd pwyslais ar ddefnyddio deunydd adeiladu naturiol a phriodol fel llechen, derw a chopr.   

Prosiect:

Canolfan Dyfi (Black Sheds)

Aberdyfi

Cleient:

Canolfan Dyfi

Gwerth:

£1.3m