© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
AddysgYSGOL

PENDALAR

PRIFYSGOL

CYMRU

YSGOL PLAS BRONDYFFRYN

COLEG LLANDRILLO

YSGOL

PLAS CRUG

YSGOL BRO GWYDIR

Mae RLD wedi gweithio ar sawl prosiect adeiladu yn y sector addysg ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cynnwys adeiladau canolfan feithrin i Fudiad Ysgolion Meithrin, adeiladau ysgolion cynradd a chreu estyniadau ar gyfer ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion.  Mae gennym y profiad a’r arbenigedd i ddeall gofynion a disgwyliadau'r sector addysg ac i gynllunio pob prosiect yn ystyrlon a gofalus er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar weithgareddau'r ysgol/coleg.

Prifysgol Cymru Aberystwyth Plas Brondyffryn Coleg Llandrillo Ysgol Plascrug Ysgol Bro Gwydir Ysgol Pendalar