Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl
Nesaf Yn ôl
Amgylchedd

Rydym wedi derbyn achrediad ISO14001 (Amgylcheddol) yn ogystal â OHSAS18001 (Iechyd a Diogelwch) a ISO9001 (Rheolaeth Ansawdd) ac mae'n bolisi gan ein cwmni i reoli ein busnes mewn modd cyfrifol ac i ystyried y dyfodol hirdymor drwy gydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol ac unrhyw ofynion arall angenrheidiol.  Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cleientiaid a chyflenwyr i leihau unrhyw effaith negyddol gall ein gwaith ei gael ar yr amgylchedd.  Rydym yn defnyddio deunydd amgylcheddol cyfeillgar ac mae gennym ganolfan ail-gylchu ein hunain wedi ei leoli yng nghefn ein prif swyddfa yn Llysfaen, Bae Colwyn, ar y safle dair erw hwn byddwn ni’n gwahanu gwastraff ac ail-ddefnyddio hynny o wastraff adeiladu sydd yn ymarferol bosib gan anelu i weithredu yn effeithlon a lleihau ein 'ôl troed carbon'.  


Rydym yn defnyddio Rhaglen Gweithredu ar Adnoddau Gwastraff WRAP er mwyn helpu rheoli gwastraff ac annog effeithlonrwydd ar ein safleoedd adeiladu.   Rydym hefyd yn defnyddio gwasanaethau ein menter ailgylchu leol 'Crest Partnership'. Mae Crest yn cynnig casgliadau rheolaidd ac yn ail-ddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau a gwastraff yn lleol.


Gweithiwn yn agos gyda'n cadwyn gyflenwi, er mwyn sicrhau eu bod hwythau yn ymwybodol ac yn gweithredu i ofynion y Cynllun Rheoli Gwastraff Safle, ynghyd â defnyddio syniadau eu hunain ar sut i ailgylchu mwy a chynhyrchu llai o wastraff.


Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen ein Datganiad Polisi Amgylcheddol:Datganiad Polisi Amgylcheddol RLDRydym yn rhannu’r wybodaeth am y polisi i'n holl weithwyr ac isgontractwyr sy'n gweithio ar ran y cwmni.