© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Meddygfa Amlwch


Mae gan  RLD brofiad sylweddol mewn adeiladu Sefydliadau Gofal Iechyd o'r radd flaenaf ac roeddem yn falch iawn o fod yn llwyddiannus yn tendro am y Ganolfan Gofal Iechyd newydd yma yn Amlwch oedd yn cymryd lle'r hen Feddygfa.   Fe wnaethom gydweithio yn agos hefo'n tîm o bensaeri a pheirianwyr i ddylunio adeilad a darparu cyfleusterau gofal iechyd addas ar gyfer anghenion y meddygon a'r arbenigwyr iechyd.  


Mae'r strwythur tri llawr yn cynnwys ffrâm ddur ar sylfeini concrid, mae'r waliau bloc allanol wedi eu rendro. Defnyddiwyd tri math o ddeunydd gwahanol ar y to, sef teils llechi wedi'u hailgyfansoddi, to system Sedum gwyrdd wedi ei osod ar drawstiau pren, a tho fflat Prelasti.  Gorchudd powdr polyester sydd ar fframiau alwminiwm y ffenestri, y drysau a'r llenfuriau.


Adeiladwyd y waliau mewnol o stydiau pren a plastfwrdd gan gymryd gofal arbennig i sicrhau eu bod wedi ei seilio a bod insiwleiddio effeithiol rhwng yr ystafelloedd ymgynghori i leihau sŵn i'r eithaf Roedd y gwaith gosod mecanyddol yn cynnwys cyflenwad dŵr poeth ac oer, gwasanaethau nwy naturiol, gwresogi dŵr poeth, awyru, tymheru aer ac fe ddefnyddir System Rheoli Adeiladau i reoli rhain.


Defnyddir nwy naturiol i wresogi'r adeilad drwy gyfuniad o wresogi dan y llawr, rheiddiaduron a phaneli gwres pelydrol ar y nenfwd.  'Passivent Aircool Facade Ventilators' sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer awyru'r adeilad. Mae'r gwaith trydanol a wnaethpwyd yn cynnwys goleuadau, pŵer, data, CCTV a larymau diogelwch a thân


Prosiect:

Canolfan Iechyd Amlwch

Amlwch, Anglesey

Cleient:

GPG No. 3 Ltd

Gwerth:

£2.0m