Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl
Nesaf Yn ôl
Ansawdd

Mae RLD yn gweithredu yn unol â'n System Rheoli Integredig. Rydym yn cadw at y gweithdrefnau a’r protocol a nodir yn ein Llawlyfr Ansawdd i ddarparu prosiectau o'r radd flaenaf i safonau eithriadol ac er boddhad ein cleientiaid.


Rydym yn cynnal ein safonau proffesiynol ac ansawdd trwy gyfarfodydd adolygu Rheoli Ansawdd rheolaidd a thrwy hyrwyddo agwedd 'cywir y tro cyntaf' a 'dim diffygion' - cynigwn dîm ôl-ofal ymroddedig i bob prosiect.


Rydym yn cynnal archwiliadau ad-hoc a rhai wedi eu trefnu ymlaen llaw yn ein prif swyddfa yn ogystal ag ar ein safleoedd. Mae ein holl safleoedd adeiladu yn cael eu cofrestru gyda'r ‘Considerate Constructors Scheme’, ac rydym yn casglu adborth gan ein cleientiaid yn rheolaidd gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglir ar gyfer monitro, mesur, dadansoddi, adolygu a gwella ein gwasanaeth.