© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Meddygfa Bethesda


RLD oedd yn gyfrifol am yr adeilad trawiadol yma sydd wedi ei orchuddio gyda llechen Gymreig leol. Adeiladwyd y ganolfan iechyd maint 350m2 mewn strwythur ffrâm bren a dur.  Mae'r adeilad deulawr yn cynnwys 12 ystafell ymgynghori, ynghyd ag ystafelloedd hyfforddi ac ystafelloedd cyfarfod.  Hefyd ar y safle mae deintyddfa a fferyllfa.  Mae'r cyfan wedi ei adeiladu o gwmpas cwrt canolig. Mae elfen flaen yr adeilad rhagorol hwn yn cynnwys derbynfa gyhoeddus sylweddol a swyddfeydd gweinyddu a thechnegol. Ymgorfforwyd cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth a system rheoli diogelwch cynhwysfawr o fewn yr adeilad.Prosiect:

Canolfan Iechyd Bethesda

Bethesda, Gwynedd

Cleient:

Medical Centre Development Ltd

Gwerth:

£2.1m