© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Ysgol Bro Gwydir


Y prosiect hwn oedd y seithfed cam yn y gwaith o adnewyddu Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Roedd y gwaith yn cynnwys dymchwel yr hen neuadd a’r gegin cyn adeiladu neuadd  newydd amlbwrpas a chegin yn ogystal â’r gwaith allanol cysylltiedig.


Roedd y gwaith adeiladu yn Ysgol Bro Gwydir yn cynnwys:

Prosiect:

Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst

Cleient:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwerth:

£1.2m