© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Meddygfa Bron Derw


Mae'r adeilad deulawr hwn sydd yn mesur 647m² wedi ei adeiladu gan RLD o waliau geudod bloc a'i rendro yn wyn gyda phaneli cynnal glas.  Defnyddiwyd llechi wedi eu hadennill ar y to a gosodwyd ffenestri a drysau alwminiwm wedi'i gorchuddio â phowdr.   Mae cynllun yr adeilad yn caniatáu mynediad i bawb ac yn cynnwys lifft ar gyfer mynediad i'r llawr cyntaf.  Tu allan i'r adeilad mae maes parcio sylweddol. Fe wnaethom hefyd osod  goleuadau diogelwch a system CCTV.   Oherwydd cyfyngiadau'r safle adeiladu, fe wnaethom osod ein craen twr ein hunain ar y safle i hwyluso’r broses adeiladu.


Mae'r ganolfan iechyd yn cynnwys nifer o ystafelloedd ymgynghori a thriniaeth ar gyfer y staff meddygol, a nifer o swyddfeydd ar gyfer y staff gweinyddol ynghyd a derbynfa ac ystafell aros., Mae'r ystafell aros yn arbennig o drawiadol, ystafell fawr agored gyda nenfwd uchel a ffenestri velux yn rhoi digon o olau naturiol.  Mae'r safle hefyd yn cynnwys fferyllfa.


Prosiect:

Canolfan Iechyd Bron Derw

Bangor, Gwynedd

Cleient:

Medical Centre Development Ltd

Gwerth:

£1.7m