© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Ysgol Plas Brondyffryn


RLD oedd yn gyfrifol am yr ail ran o'r datblygiad yma oedd yn cynnwys adeiladu uned arbennig oedd yn cynnig darpariaeth dysgu 52 wythnos ar gyfer hyd at 12 o blant.  Roedd yr uned yn un gwbl newydd i Ysgol Plas Brondyffryn, Dinbych ac yn cwblhau yr ysgol fel canolfan rhanbarthol ar gyfer plant gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistig sydd ag anghenion cymhleth.


Prosiect:

Ysgol Plas Brondyffryn

Cleient:

Cyngor Sir Ddinbych

Gwerth:

£900,000