© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Pwll Nofio Bwcle


Adeiladodd RLD bwll nofio newydd i ychwanegu at gyfleusterau Canolfan Hamdden Bwcle.  Roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu estyniad i'r ganolfan hamdden, creu pwll nofio newydd ac ystafelloedd newid a thoiledau i ferched a dynion.

Prosiect:

Pwll Nofio Bwcle

Cleient:

Cyngor Sir y Fflint

Gwerth:

£2.2m