© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Adeiladau Rhestredig a Chadwraeth
Melin Tecstiliau Treffynnon
Rydym wedi cael y fraint o weithio ar nifer o adeiladau hanesyddol, safleoedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth ac adeiladau rhestredig sydd yn creu her unigryw ac yn rhywbeth y mae RLD yn falch iawn ohono.  Mae ein profiad sylweddol yn golygu bod gan ein tîm arbenigol a gwybodus agwedd sensitif a deallus wrth adfer adeiladau hanesyddol.  Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i blethu'r hen a’r newydd yn effeithiol i greu adeilad sydd yn driw i’w hanes tra’n diwallu gofynion y dydd modern. Rydym wedi ffurfio perthynas gweithio da hefo arbenigwyr cadwraeth leol, gan gydweithio'n agos hefo adrannau cynllunio awdurdodau lleol, swyddogion cadwraeth, arbenigwyr amgylcheddol ac eraill i sicrhau bod pob gofyniad yn cael ei fodloni a bod ein holl brosiectau yn cael eu cwblhau i'r safon uchaf.Oriel

Mostyn

Nant Gwrtheyrn

Capel Ebeneser

Oriel Mostyn Nant Gwrtheyrn Capel Ebenezer Melin Treffynnon