© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Y CelfyddydauORIEL

MOSTYN

ORIEL

MON


SCALA


CAPEL

EBENEZERGALERI


GOLEUAD

Oriel Môn Scala Galeri Goleuad Capel Ebenezer Oriel Mostyn

Rydym wedi gweithio gyda rhai o gynllunwyr a phenseiri mwyaf blaengar a thalentog Cymru a’r DU ar nifer o adeiladau yn y sector celfyddydau.  Rydym wedi bod yn gyfrifol am adeiladu ac adnewyddu theatrau, sinemâu a galerïau ac wedi sicrhau ein bod yn lleihau cost, gwastraff ac effaith amgylcheddol heb orfod cyfaddawdu ar gyfanrwydd strwythurol yr adeiladau celfyddydol sydd yn aml yn ddarn o  gelfyddyd eu hunain.