© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Canolfan Rheoli Traffic Conwy


Mae Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru wedi ei leoli ym Morfa ger Conwy.   RLD oedd yn gyfrifol am y gwaith adnewyddu helaeth ar y safle gan gynnwys adeiladu estyniad o ffrâm ddur i'r ganolfan er mwyn creu canolfan rheolaeth o'r radd flaenaf i reoli a gwella llif y traffig a diogelwch ar draws Gogledd Cymru. Mae'r ganolfan newydd yn cynnwys - Ystafell Rheoli Gweithrediadau newydd lle byddent yn monitro a rheoli'r rhwydwaith cefnffyrdd drwy ddefnyddio'r cyfarpar diweddaraf fel wal fideo yn dangos delweddau o gamerâu Traffig Cymru ar draws y Gogledd.  Bydd y ganolfan hefyd yn ganolbwynt rheoli'r holl systemau diogelwch yn y rhwydwaith twnelau o Ben y Clip ger Llanfairfechan i Dwnnel Conwy. O fewn yr adeilad fe wnaethom greu swyddfeydd ar gyfer holl staff trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru a chontractwyr cynnal a chadw sy'n gyfrifol am sicrhau bod ffyrdd y Gogledd yn gweithredu yn ddiogel.

Prosiect:

Canolfan Rheoli Traffic

Conwy

Cleient:

Llywodraeth Cymru

Gwerth:

£2.2m