© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Cyngor Sir Ddinbych


Adeiladodd RLD yr adeilad trawiadol hwn yn bencadlys i Gyngor Sir Ddinbych, mae'r pencadlys wedi ei leoli mewn safle ysblennydd gyda golygfeydd dros dref Ddinbych. Adeiladwyd y swyddfeydd i safon uchel iawn gan wneud deunydd eang o bren naturiol yn cynnwys derw Cymreig, pren ffawydd a phren ceirios coch Americanaidd.  Mae rhai o nodweddion yr adeilad yn cynnwys system oleuo awtomatig ac atriwm canolog hefo golygfeydd tuag at y castell.  Mae'r to wedi ei orchuddio mewn llechen naturiol ac fe wnaethom greu maes parcio sylweddol drwy adeiladu wal gynhaliol 72m o hyd i ochr a chefn y safle.

Prosiect:

Swyddfeydd Caledfryn,

Denbigh

Cleient:

Cyngor Sir Ddinbych

Gwerth:

£2.5m