© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Capel Ebeneser


RLD fu'n gyfrifol am adfer ac adnewyddu hen gapel Ebeneser yn Cefn Mawr, Wrecsam.  Hen gapel Bedyddwyr oedd Capel Ebeneser, adeilad gwag oedd wedi mynd â'i ben iddo.  Gyda grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri a buddsoddiad ariannol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru,  mae'r hen gapel bellach wedi cael ei weddnewid i Ganolfan Ebeneser wedi i RLD adeiladu caffi/bar chwaethus ac oriel gelfyddyd olau ac eang, ynghyd ac ystafelloedd lle gall grwpiau a busnesau lleol gynnal cyfarfodydd a chynadleddau.   Mae'r adeilad hefyd yn cynnwys unedau hyblyg ar gyfer busnes.    Lleolir Capel Ebeneser mewn safle amlwg yng nghanol y gymuned ym mhentref Cefn Mawr. 

Prosiect:

Capel Ebeneser

Cefn Mawr, Wrexham

Cleient:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwerth

£1.1m