© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Galeri


Roedd y gwaith a wnaethpwyd gan RLD ar Galeri, y ganolfan mentrau creadigol yn Doc Victoria, Caernarfon yn cynnwys ffurfio adeilad deulawr newydd i dalcen gogleddol y Galeri, dros y gwagle uwchben yr hen ystafell beiriannau, o fewn yr estyniad yma ffurfiwyd ystafell werdd newydd ac ardal storio, hefyd fe wnaethom ymestyn yr adeilad presennol a gosod grisiau metel newydd wedi eu hamgáu i gysylltu'r lloriau newydd i’r adeilad presennol.  Fe wnaethom hefyd ffurfio adeilad llai o faint ochr arall i’r adeilad, roedd yr adeilad yma wedi ei amgáu gyda metel, ac yn caniatáu am addasiadau i'r llwyfan. Mae'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn cynnwys cladin pren cedr coch, cladin metel, to llechi, to fflat pilen, ffenestri ffrâm dur a drysau dur allanol.Prosiect:

Galeri

Caernarfon

Cleient:

Galeri

Gwerth

£1.5m