© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Meddygfa Glanrafon


Cynlluniwyd ac adeiladwyd meddygfa newydd Glanrafon yng nghanol tref yr Wyddgrug gan RLD  i'r cleient Apollo Capital Projects.  Mae'r ganolfan newydd 1,100m2 yn gartref i ddau bractis meddygol ardal yr Wyddgrug sef Grosvenor Street a Bradley, ac yn gwasanaethu dros 8,000 o gleifion.     Cynlluniwyd y ganolfan feddygol yn ofalus i sicrhau fod yr adeilad yn gweddu hefo'r adeiladau rhestredig cyfagos.  Yn fewnol, mae’r cynllun yn golygu bod gan y ddau bractis nodweddion unigryw eu hunain o fewn yr adeilad. Mae'r adeilad yn cynnwys naw ystafell ymgynghori, tair ystafell driniaeth, un ystafell driniaeth amlbwrpas a ddefnyddir ar gyfer yr uned podiatreg.  Ystafell gyfarfod fawr hefo golygfeydd bendigedig, llyfrgell a fferyllfa wedi ei gosod o fewn yr ardal aros.   Mae'r adeilad wedi ei gynllunio fel bod modd ehangu'r ystafelloedd i ddatblygu'r gwasanaethau yn y dyfodol.    Ar y tu allan mae'r adeilad yn gymysgedd trawiadol o ddefnyddiau fel gwydr, rendr, carreg a zinc wedi ei gyfuno yn berffaith i greu adeilad modern sydd yn gweddu yn berffaith i'w amgylchedd.  

Prosiect:

Canolfan Iechyd Glanrafon

Yr Wyddgrug

Cleient:

Apollo Capital Projects

Gwerth:

£1.5m