© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl


Mae Canolfan Glasdir yn adeilad newydd trawiadol sydd wedi ei adeiladu gan RLD yng nghanol prydferthwch Dyffryn Conwy.  Derbyniodd yr adeilad Safon Rhagoriaeth BREEAM.  Adeiladwyd Glasdir gan ddefnyddio coed a llechi traddodiadol gyda wal wydr unigryw wedi ei chreu gan yr artist Catrin Jones, wal sydd yn darlunio hanes a diwylliant Dyffryn Conwy. Mae'r adeilad yn cynnwys cyntedd, neuadd ar gyfer cynadleddau ac arddangosfeydd a nifer o ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi o wahanol faint.


Glasdir, Llanrwst

Prosiect:

Canolfan Glasdir

Llanrwst

Cleient:

Cyngor Bwrdeistref Conwy

Gwerth:

£2.1m