© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Unedau Gofal

Mae RLD wedi gweithio mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai a chwmnïau preifat i ddatblygu Unedau Gofal Ychwanegol a Tai Gwarchod. Rydym wedi defnyddio ein gwybodaeth a'n profiad helaeth i gydweithio yn llwyddiannus gyda'n partneriaid i greu cynlluniau arbennig gyda nodweddion dylunio arloesol i greu adeilad cynaliadwy gyda’r datblygiadau technolegol diweddaraf sydd cynnig cydbwysedd o fyw yn annibynnol mewn amgylchedd diogel a gofalgar i’r trigolion.Gorwel Newydd

Rhyl

Tannery Court

Abergele

Hafan Gwydir

Llanrwst

Gorwel Newydd Cwrt Barcdy Hafan Gwydir