© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Y Goleuad


RLD oedd yn gyfrifol am y gwaith o adfer ac addasu'r adeilad rhestredig gradd II yma yng Nghaernarfon ar gyfer Cwmni Da (cwmni cynhyrchu teledu) .  Mae’r Goleuad yn adeilad hanesyddol, yn hen argraffdy sydd wedi ei leoli yn Doc Fictoria yng Nghaernarfon. Mae’r cynllun uchelgeisiol hwn wedi ei ddylunio gan y pensaer Maredudd ab Iestyn ac yn cyfuno addasiadau cyfoes tra’n cadw ac yn adfer deunydd gwreiddiol yr adeilad. Ffurfiwyd cyntedd newydd ac estyniad i flaen yr adeilad gyda ffasâd gwydr yn y cefn  a balconi awyr agored ar y llawr cyntaf i ganiatáu ar gyfer golygfeydd trawiadol o Doc Fictoria ac ar draws Afon Menai.  Roedd y gwaith allanol yn cynnwys atgyweirio ac ail-bwyntio’r adeilad gwreiddiol a gosod ffenestri a drysau pren newydd sydd yn gydnaws i’r gwreiddiol.   Mae'r ailddatblygiad yma wedi creu adeilad creadigol modern pwrpasol ar gyfer gwaith Cwmni Da ac wedi ei rannu yn swyddfeydd ac ystafelloedd ôl-gynhyrchu hefo ystafelloedd mawr agored yn gymysg  â stafelloedd llai.

Prosiect:

Y Goleuad

Cleient:

Cwmni Da Cyf

Gwerth

£1.3m