© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Gorwel Newydd


Enillodd RLD dendr cystadleuol ar gyfer dylunio ac adeiladu Cynllun Gofal Ychwanegol yn West Parade Rhyl. Roedd y cynllun yn cynnwys adeiladu cyfanswm o 59 o fflatiau un ystafell wely a dwy ystafell wely. a chyfleusterau cymunedol yn cynnwys bwyty o’r radd flaenaf, lolfa a salon trin gwallt , yn ogystal ag ystafell driniaeth ac ystafell weithgareddau. Mae’r safle’n cynnwys y system larwm diweddaraf a gofal 24 awr. Roedd yn dipyn o sialens adeiladu'r adeilad pum llawr yma ar stryd ger lan y môr yn y Rhyl a bu rhaid defnyddio techneg o dyllu trwy ddull taradr.   codwyd ffrâm ddur enfawr ar y safle ac roedd y strwythur yn cynnwys waliau maen, cladin gwrth-ddŵr 'rainscreen', a phanelau wedi eu rendro.   Mae'r to yn cynnwys sawl lefel o doi fflat a systemau parapet hefo cit arbed cwympo wedi ei adeiladu i mewn i strwythur y to. Mae'r cynllun yn cynnwys nifer o gyfleusterau cymunedol, gerddi a maes parcio yn yr islawr gyda system electroneg giatiau awtomatig a 25 safle parcio car a 10 safle ar gyfer sgwter hefo unedau pŵer. Enillodd RLD wobr LABC 'Building Excellence' 2010  am y Gorwel Newydd o dan gategori  Datblygiad Tai Cymdeithasol neu Fforddiadwy Gorau.

Prosiect:

Gorwel Newydd

West Parade, Rhyl

Cleient:

Cymdeithas Tai Pennaf

Gwerth:

£7.2m