Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home


Rhagoriaeth mewn gwasanaeth a gofal cwsmer yw un o brif flaenoriaethau RLD rhan hanfodol bwysig o'n busnes.  Mae'r holl dîm yn gweithio tuag at yr un nod, a hynny yw, i ddarparu gwasanaeth a chreu adeiladau o'r safon uchaf sydd yn cwrdd ag anghenion y cwsmer.  Rydym yn anelu i gyflawni adeilad fforddiadwy a chynaliadwy o fewn cyllideb y cwsmer ac ar amser.   Mae gan RLD berthynas hir dymor gwych hefo nifer o gyflenwyr ac isgontractwyr. Partneriaid y gwyddwn y gallwn ddibynnu arnynt i gyflwyno gwasanaeth a deunydd o'r ansawdd gorau am y pris gorau.   Gallwn eich sicrhau y bydd eich prosiect adeiladu wedi ei gwblhau i'r safon uchaf.  Y prif wasanaethau mae RLD yn ei gynnig.

Y cyfeirnod gorau y gallwn ei roi i ddangos ein ymroddiad ac ansawdd ein gwaith adeiladu ydi

adborth gan ein cleientiaid

a’r  gwaith gorffennedig.

Nesaf Yn ôl
Gwasanaethau

            (Masnachol a Phreswyl)