Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl
Nesaf Yn ôl
Gwerthoedd

Mae’r safonau moesol uchel wedi bod yn rhan o fusnes RLD ers i ni sefydlu yn 1947 ac rydym yn parhau'n driw i'n gwerthoedd sylfaenol sef - ymrwymiad, tegwch, gonestrwydd, atebolrwydd ac anrhydedd. Mae ffurfio a chynnal perthynas gref a chynaliadwy hefo'n gweithwyr a’n cleientiaid yn hanfodol i'n busnes.  Credwn mai gyda'n gilydd y byddwn yn cyflawni mwy.   Pobol yw ein hadnoddau mwyaf gwerthfawr ac felly credwn mewn edrych ar ôl ein pobol a rhoi anogaeth, gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth iddynt i gyrraedd eu llawn botensial.  Ein prif amcan yw i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cleientiaid.  Trwy wrando ar, a deall anghenion ein cleientiaid, rydym yn gallu darparu gwasanaeth ac adeilad rhagorol ac effeithlon sydd tu hwnt i ddisgwyliadau’r cleient. Rydym yn gwarantu’r safon uchaf a bodlonrwydd y cleient drwy sicrhau bod adnoddau yn cael eu darparu ar gyfer gwelliant parhaus. Rydym yn gweithredu yn ddiffuant gyda chysondeb, tryloywder a thegwch.