© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Hafan Gwydir


Mae Hafan Gwydir yn ddatblygiad sydd yn cynnwys cynllun tai gofal ychwanegol o 28 fflat 2 ystafell wely a 12 fflat un ystafell wely, Swyddfeydd ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd a Swyddfeydd Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych yn ogystal mae'r datblygiad yn cynnwys canolfan feddygol a nifer o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys caffi, bwyty, lolfa ac ystafelloedd hobïau a sinema. Mae'r cynllun yn ddatblygiad partneriaeth ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Pennaf Cyf, Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych a Bwrdd Iechyd Lleol Conwy.  Adeiladwyd yr adeilad tri llawr drwy ddefnyddio dull traddodiadol.


Prosiect:

Hafan Gwydir

Uned Gofal, Llanrwst

Cleient:

Cymdeithas Tai Pennaf

Gwerth:

£9.5m