© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Heddlu a’r System Gyfiawnder

Mae RLD wedi gweithio ar nifer o adeiladau gwasanaethau cyhoeddus fel gorsafoedd heddlu, llysoedd ynadon a llysoedd y goron, adeiladau sydd yn rhan annatod o'r cymunedau lleol y maent yn eu gwasanaethu. Rydym bob amser yn darparu gwaith adeiladu o’r safon uchaf sy'n cynnig gwerth am arian. Mae ein profiad helaeth o weithio ar adeiladau a feddiannir yn golygu y bydd ein tîm yn ofalus o iechyd a diogelwch pawb sy'n defnyddio'r adeiladau ac yn sicrhau nad yw ein gwaith adeiladu yn amharu gormod ar weithrediad y gweithle.Gorsaf yr Heddlu

Bangor

Llys y Goron

Yr Wyddgrug

Llys Ynadon Llangefni

Gorsaf Heddlu Bangor Llys Ynadol Llangefni Llys Ynadol Llangefni