© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Gorsaf Heddlu Bangor


RLD adeiladodd yr Orsaf Heddlu newydd yma ym Mangor.  Roedd yr adeilad wedi ei gynllunio gan y pensaeri Ainsley Gommon, er fod y adeilad yn un modern mae wedi ei adeiladu gan ddefnyddio deunydd traddodiadol fel carreg naturiol a llechen er mwyn integreiddio gyda'r adeiladau o'i gwmpas.  Mae'r orsaf newydd ar safle ddinesig bwysig yn dinas Bangor, wedi ei leoli yng nghysgod adeilad mawreddog ac adnabyddus Prifysgol Cymru Bangor y 'Coleg ar y Bryn' ac mae'r adeiladau sydd o gwmpas yr orsaf heddlu yn cynnwys Neuadd y Dref, y Llyfrgell Gyhoeddus a Chadeirlan Bangor.Prosiect:

Gorsaf Heddlu Bangor

Bangor, Gwynedd

Cleient:

Heddlu Gogledd Cymru

Gwerth:

£1.3m

Yn ôl Nesaf