© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Henllys Hall


Cawsom y fraint o weithio ar y prosiect uchelgeisiol a chyffroes yma ar safle gyda golygfeydd godidog dros gwrs golff 18 twll, i gyfeiriad castell Biwmares, Y Fenai a Pharc Cenedlaethol Eryri. RLD oedd yn gyfrifol am yr holl waith adeiladau ar y prosiect oedd yn werth dros £10miliwn. Roedd y gwaith yn cynnwys addasu'r prif adeilad a chreu 25 o fflatiau moethus o fewn Neuadd Henllys gan gynnwys rhai fflatiau addas ar gyfer yr anabl.  Yn y gerddi ysblennydd o amgylch Neuadd Henllys, adeiladwyd 63 bwthyn  gwyliau chwaethus.


Ymysg yr adnoddau a chyfleusterau hamdden o fewn y brif neuadd adeiladwyd pwll nofio dan do wedi'i wresogi, campfa a sawna.    RLD oedd hefyd yn gyfrifol am greu cwrt tennis a lawnt bowlio yn y gerddi ac am adnewyddu y bwyty ar y safle sef Harry's Bistro.  Mae Henllys Hall wedi cael ei anrhydeddu gyda statws 5 seren Bwrdd Twristiaeth Cymru.

Prosiect:

Gwesty Henllys Hall

Biwmares

Cleient:

Holiday Property Bond

Gwerth

£10.5m