Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl
Nesaf Yn ôl
Hyfforddiant

Mae ein hadran hyfforddiant mewnol yn RLD wedi ei gymeradwyo gan y CITB ac rydym yn darparu cyfleoedd cyson i’n gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau a gwella eu cymwysterau.


Mae ein strategaeth hyfforddi yn cynnwys cyflogi prentisiaid, hyfforddeion a'r di-waith tymor hir. Rydym yn sicrhau ymrwymiad i gynyddu a chynnal gweithwyr medrus lleol.


Mae ein holl Reolwyr Contract a Rheolwyr Safle wedi cael hyfforddiant ffurfiol ac arweiniad ynghylch a CDM 2007 (Dylunio a Rheoli Adeiladau) 2007


Mae RLD yn cydweithio gyda ‘Construction Skills’ sydd yn ein cynorthwyo i gynnig cyflogaeth i bobl leol o dan gynllun hyfforddi cymeradwy. Mae'r bartneriaeth hon yn gweithio'n dda ac mae wedi helpu llawer o unigolion i gwblhau eu hyfforddiant a derbyn cymwysterau.


Rydym yn gweithio'n llwyddiannus hefo ysgolion lleol, colegau a phrifysgolion Gogledd a Chanolbarth Cymru i annog mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu ac rydym yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr a sesiynau gwaith ymarferol ar safle adeiladu neu yn y swyddfa. Rydym hefyd yn darparu cyflwyniadau ffurfiol ac anffurfiol i ysgolion lleol ac i grwpiau cymunedol i hyrwyddo adeiladu yn gyffredinol.