© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Lles a Iechyd

Mae profiad sylweddol RLD o adeiladu ar gyfer y sector gofal iechyd yn cynnwys adnewyddu ac adfer adeiladau ar y tu mewn a thu allan ac adeiladu estyniadau i ysbytai ynghyd â chynllunio ac adeiladu nifer o ganolfannau gofal iechyd newydd.  Rydym yn ymwybodol o flaenoriaethau a chyfyngiadau gweithio yn y sector pwysig yma a bydd ein tîm profiadol a phroffesiynol yn deall gofynion a disgwyliadau gweithwyr iechyd ac anghenion y cleifion wrth weithio mewn amgylchedd iechyd gweithredol. Meddygfa

Bethesda


Meddygfa

Bron Derw

Meddygfa

Amlwch

Meddygfa

Glanrafon

Ysbyty Gwynedd


Meddygfa Bethesda Meddygfa Bron Derw Meddygfa Amlwch Meddygfa Glanrafon Ysbyty Gwynedd