© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Oriel Kyffin


Adeiladodd RLD estyniad newydd i Oriel Môn er mwyn creu oriel arbennig i arddangos gwaith Syr Kyffin Williams. Mae'r oriel newydd yn deyrnged barhaol i un o artistiaid enwocaf Cymru.  Bu Kyffin Williams ei hun yn rhannol gyfrifol am ddewis lleoliad a chynllunio'r oriel newydd a chafodd ei syniadau a'i awgrymiadau eu cynnwys yn y cynlluniau.    Yn ogystal ag adeiladu oriel newydd roedd gwaith RLD hefyd yn cynnwys gwaith adfer ac adnewyddu i greu siop newydd, caffi a chegin newydd a sawl ystafell aml bwrpas ar gyfer gweithdai, darlithoedd a gweithgareddau addysg.

Prosiect:

Oriel Kyffin Williams

Oriel Môn


Cleient:

Cyngor Ynys Môn

Gwerth

£1.3m