© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Coleg Llandrillo


Dylunwyd y prosiect yma gan y cwmni 'Lawray’s Architects',  Roedd y cynllun yn un trawiadol, gyda gwaith brics cyferbyniol coch a melyn ar y waliau allanol, ffenestri UPVC, murlenni alwminiwm wedi ei gorchuddio a phowdr a tho llechi Cymreig.   Roedd tu mewn yr adeilad yn cynnwys ystafelloedd ar dri llawr sef theatr, sinema a nifer o swyddfeydd a dosbarthiadau. Tu allan fe wnaeth RLD waith sylweddol gan greu sawl maes parcio a thirlunio yn ôl gofynion manwl y cleient.  


Prosiect:

Coleg Llandrillo

Rhos on Sea

Cleient:

Coleg Llandrillo

Gwerth:

£3.2m