© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Lledr Hall, Dolwyddelan


Heriol iawn oedd safle Lledr Hall o ran mynediad ar gyfer gwaith adeiladu. Mae'n adeilad gwreiddiol o'r 19eg  ganrif sydd yn eiddo i Gyngor Salford yn cael ei ddefnyddio fel canolfan addysg gweithgareddau awyr agored. Mae'r ganolfan yn cynnig llety i hyd at 32 myfyriwr ynghyd a'r gweithwyr/gwarchodwyr. Adnewyddwyd y ganolfan gan RLD ac roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu estyniad newydd i greu 4 ystafell wely, ystafell staff, cyfleusterau megis toiled a chawod en-suite ac fe adeiladwyd ystafell i gysylltu'r hen neuadd 19eg ganrif i'r adeilad newydd er mwyn creu mynediad di-rwystr o un adeilad i’r llall.  


Prosiect:

Lledr Hall

Dolwyddelan

Cleient:

Salford County Council

Gwerth:

£800,000