© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Llys Ynadon Llangefni


RLD oedd y prif adeiladwr ar y prosiect yma .  Roedd y gwaith yn cynnwys creu mynedfa newydd hefo ramp a rheiliau newydd yn ogystal â gwaith adnewyddu tu fewn i'r adeilad.


Prosiect:

Llys Ynadon Llangefni

Cleient:

HMRC

Gwerth:

£250,000