© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Llys y Goron yr Wyddgrug


Roedd y gwaith a wnaeth RLD ar Lys y Goron Yr Wyddgrug yn cynnwys adeiladu mynedfa newydd i'r adeilad,  bu rhaid dymchwel y fynedfa bresennol a gwared ar asbestos. Roedd y gwaith adeiladu yn cynnwys gosod murlenni a chreu mynedfa trwy flwch gwydr a gosod to canopi integredig i lawr gyntaf yr adeilad.  A thu allan i'r adeilad bu RLD yn gyfrifol am y gwaith tirlunio.   Cafodd yr ardal aros ar y llawr cyntaf ei ailgynllunio a'i adnewyddu ac roedd y gwaith yma yn cynnwys gosod cegin dderw newydd, nenfydau crog hefo goleuadau modern a chyfoes a system awyru awtomatig. Arweiniodd y contract at fwy o waith sef adnewyddu llys barn 3 a 6 a gwaith arall cysylltiedig gan gynnwys gosod cyfleusterau toiled newydd a ffitio paneli pren hefo sglein ffrenig o fewn y llysoedd barn.    Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys newidiadau i'r llysoedd barn ar y llawr gwaelod.  Roedd yr holl waith adnewyddu a wnaethpwyd gan RLD yn sicrhau cydymffurfiaeth i reoliadau Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.


Prosiect:

Llys y Goron

Yr Wyddgrug

Cleient:

HMRC

Gwerth:

£620,000