© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Llywodraeth Lleol

Fel cwmni hir sefydlog sydd yn bodoli ers 1947, mae RLD wedi adeiladu perthynas gadarn gyda awdurdodau lleol ar draws gogledd a chanolbarth Cymru ac rydym yn falch o fod wedi gweithio mewn partneriaeth ar lawer o brosiectau llywodraeth leol. Rydym yn arbennig o falch o'n contractau sector cyhoeddus lle mae cymunedau lleol wedi elwa, prosiectau sydd wedi gadael etifeddiaeth barhaol.  Mae gweithio ar brosiectau o’r fath wedi ein galluogi i ddarparu mwy o swyddi a chyfleoedd hyfforddi i bobl lleol ac wedi golygu ein bod yn parhau i gyflogi isgontractwyr lleol a defnyddio cyflenwyr lleol i greu adeiladau safonol, cynaliadwy a gwerth chweil, am bris teg.Swyddfeydd Cyngor Dinbych

Canolfan Rheoli Traffic Conwy

Mellin Tecstiliau

Treffynnon

Glasdir

LLanrwst

Pwll Nofio

Bwcle

Canolfan Gymunedol Nefyn

Cyngor Dinbych Canolfan Rheoli Traffic Conwy Melin Treffynnon Glasdir Llanrwst Pwll Nofio Bwcle Canolfan Nefyn