© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Oriel Mostyn


Anrhydedd i RLD oedd cael adeiladu ac adnewyddu Oriel Mostyn yn Llandudno, mae'r adeilad trawiadol yma wedi ei ddylunio gan EWA (Ellis Williams Architects) ac sydd wedi ennill gwobrau am gynllunio rhagorol. Mae'r gwaith adeiladu wedi creu 6 galeri, caffi, ystafell addysg ryngweithiol, ystafell gyfarfod, siop a chyfleusterau cyhoeddus gwell gan sicrhau fod Oriel Mostyn yn gallu cynnig mynediad i bawb.

Mae gwaith cynllunio pensaernïol arbennig wedi ei ddefnyddio ar y cynllun gan gynnwys nodweddion fel to patrwm llafn-lif i ganiatáu golau naturiol i oleuo'r galeri fawr newydd.   Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys lloriau derw ym mhob galeri, deunydd trawiadol o goncrid yn yr ardal a elwir yn "Y Tiwb", ardal cylchrediad newydd i gysylltu'r fynedfa gyda'r arddangosfeydd a'r grisiau, gwaith adfer i ffasâd gwreiddiol (1901) yr adeilad, canopi newydd a chladin o deils euraidd metel pwrpasol i gefn yr adeilad a gorchudd o deils euraidd metel pwrpasol i gefn yr adeilad a gorchudd o deils euraidd i’r meindwr trawiadol sydd yn dirnod i dref Llandudno.


Prosiect:

Oriel Mostyn

Llandudno

Cleient:

Oriel Mostyn Gallery

Gwerth

£2.7m