© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Nant Gwrtheyrn


Mae Canolfan Iaith Genedlaethol Cymru Nant Gwrtheyrn yn ganolfan bwysig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cafodd y ganolfan ei adnewyddu yn sylweddol yn ystod 2009 a 2010 ac roedd RLD yn falch iawn o gael yr anrhydedd o fod yn brif gontractwyr ar y prosiect.  Roedd y gwaith yn cynnwys adnewyddu'r bythynnod rhestredig er mwyn darparu llety 4* en-suite ar gyfer hyd at 80 o bobol.  Adnewyddu ac adeiladu estyniad i'r caffi oedd eisoes yn bodoli ar y safle sef 'Caffi Meinir' a chreu ystafell ddigwyddiadau ar gyfer hyd at 180 o bobol, toiledau newydd, ardal storio a chegin newydd.  Fe wnaethom hefyd adfer ac adnewyddu hen fwthyn chwarelwr yn dyddio o 1910.


Project:

Canolfan Iaith Genedlaethol

Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Nefyn

Client:

Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Gwerth

£2.9m