© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Canolfan Nefyn


Ar y prosiect yma fe wnaethom ddymchwel yr adeilad presennol ac adeiladu canolfan gymunedol newydd gyda chyfleusterau parcio ar gyfer 12 cerbyd a hefyd yn creu mynediad i gerddwyr oddi ar y ffordd sy'n rhedeg ar hyd ochr ffin ogleddol y safle. Mae safle Canolfan gymunedol Nefyn yn gorwedd o fewn ffin datblygu'r dref ond hefyd o fewn Ardal Gwarchod Tirlun ac Arfordir Treftadaeth.  Mae'r ganolfan yn ymestyn i 370 metr sgwâr ac mae'n cynnwys cyntedd, cegin ystafelloedd gweithgareddau,  cyfleusterau toiled i ferched a dynion ac i’r anabl yn ogystal ag ystafell bwyler. Roedd y waliau allanol yn rhannol wedi eu rendro ac yn rhannol ac wedi eu gorchuddio mewn carreg.  Gosodwyd paneli solar ar do'r adeilad.
Prosiect:

Canolfan Gymunedol Nefyn

Cleient:

Cyngor Sir Gwynedd

Gwerth:

£1.1m