© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Parc Busnes Gogledd Cymru

Prosiect:                         Parc Busnes Gogledd Cymru

       Abergele


Cleient:                           North Wales Technology Park Ltd


Gwerth :                          £6.3m


Gwaith:


Mewn partneriaeth gyda Pharc Technoleg Gogledd Cymru Cyf, i ddatblygu Parc Busnes Gogledd Cymru, mae RLD wedi adeiladu sawl uned dros sawl blwyddyn ynghyd a chreu y ffordd fynediad, meysydd parcio a thirlunio.    Y trydydd cam o’r datblygiad yma oedd Adeiladau 5400 a 5500 sef dau adeilad tri llawer o swyddfeydd, pob un yn darparu 1160m2 o arwynebedd llawr, gyda 80 lle parcio ceir a 20 lle parcio beiciau dan do.   Mae Adeilad 5400 yn cynnwys 8 uned hunangynhaliol tra bod Adeilad 5500 yn cynnwys 4 uned hunangynhaliol. Mae'r adeiladau wedi eu cynllunio i ganiatáu am swyddfeydd hawdd i’w haddasu ar gyfer aml-ddefnydd o fewn adeilad ac sydd hefyd yn cwrdd â'r safon amgylchedd BREEAM Ardderchog.


Roedd y gwaith yn cynnwys: