© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Ysgol Pendalar


Braint i RLD oedd cael gweithio ar y cynllun yma oedd yn cynnwys adeiladu ysgol anghenion arbennig newydd ar safle tir glas lle'r oedd ysgol gynradd, ysgol uwchradd a chanolfan hamdden eisoes yn bodoli. Adeilad traddodiadol ydi Ysgol Pendalar, wedi ei adeiladu hefo blociau a render a gyda tho llechi Cymreig.  Yn ogystal â dosbarthiadau a'r cyfleusterau arferol, mae'r cynllun yma hefyd yn cynnwys ystafelloedd arbennig ar gyfer chwarae a therapi, ystafelloedd ar gyfer therapydd galwedigaethol ac ystafelloedd hylendid.   Nodwedd arbennig o'r cynllun oedd pwll hydrotherapi gyda stafelloedd newid, toiledau ac ystafelloedd cawod.  Mae'r adeilad hefyd yn cynnwys system echdynnu aer.   Defnyddiwyd system casglu dŵr glaw ac ailgylchu dŵr llwyd fel bod dŵr glaw yn cael ei ailgylchu a'i ddefnyddio ar gyfer y toiledau.  Adeiladwyd yr ysgol gan ddefnyddio deunydd o'r ansawdd gorau i greu sefydliad addysg o safon uchel iawn ar gyfer y disgyblion a'r athrawon.  


Prosiect:

Ysgol Pendalar

Cleient:

Cyngor Gwynedd

Gwerth:

£4.1m