© 2013 R L Davies & Son Ltd

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl Nesaf Yn ôl
Preswyl
Residential

Mae gan RLD brofiad helaeth o adeiladu cartrefi o bob math ar gyfer y sector breifat a'r sector gyhoeddus.   Beth bynnag yw eich anghenion adeiladu gallwch fod yn sicr y bydd RLD yn gallu helpu.  Rydym wedi adeiladu popeth o estyniad un llawr i adeiladau nifer o loriau yn cynnwys fflatiau.  Mae gennym brofiad o adeiladu tai pwrpasol modern a chyfoes,  adnewyddu hen dai ac eiddo rhestredig, Rydym wedi adeiladu ac adnewyddu tai i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn ogystal ag i gleientiaid preifat.  Gallwch fod yn hyderus o dderbyn y safon uchaf bosib o wasanaeth ac adeilad o’r radd flaenaf gan RLD. Rydym yn credu mewn meithrin perthynas dda gyda'n cwsmeriaid, gwrando ar eich anghenion a chynnig gwasanaeth a gofal cwsmer rhagorol. Mae ein gwaith adeiladu yn cydymffurfio i ddeddfwriaeth a rheolau iechyd a diogelwch ac amgylchedd. 

Adeiladau Preswyl