© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Scala


RLD oedd yn gyfrifol am ddymchwel ac ail adeiladu cefn sinema Scala ac am wneud gwaith adfer ac adnewyddu i flaen yr adeilad.   Fe wnaethom drwsio, ail osod ac adnewyddu'r gwaith brics addurnedig. Roedd y cynllun yn cynnwys derbynfa a swyddfa docynnau, un sinema barhaol ac un ystafell amlbwrpas sydd yn gallu cael ei ddefnyddio fel sinema neu theatr.  Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys Caffi/Bistro ar y llawr cyntaf.  


Prosiect:

Scala

Prestatyn

Cleient:

Cyngor Sir Ddinbych

Gwerth

£2.5m