© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Cwrt Barcdy


Datblygiad Tai Gwarchod Ychwanegol yw Cwrt Barcdy, sef 50 o gartrefi ymddeol moethus dwy a tair llofft ynghyd a chyfleustra cymunedol.   Adeiladwyd y datblygiad hwn gan RLD Construction ar ran Stepnell Ltd., cwmni o adeiladwyr a pherchnogion eiddo. Rheolir y datblygiad gan Retirement Security Ltd.   Cwrt Barcdy oedd y Llety Gwarchod Ychwanegol cyntaf yng Nghymru.  Enillodd y cynllun wobr aur yng nghategori 45-49 uned  yr "EAC Housing for Older People Awards'


Prosiect:

Cwrt Barcdy

Tai Gwarchod, Abergele

Cleient:

Stepnell Ltd

Gwerth:

£4.4m