© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl


Roedd y gwaith a wnaeth RLD ar yr adeilad yma yn rhan o gynllun adnewyddu ac adfer safleoedd allweddol tref Treffynnon fel rhan o Fenter Treftadaeth Treflunio, un o fentrau Cronfa Treftadaeth y Loteri. RLD oedd yr adeiladwyr a fu hefyd yn gyfrifol am ran arall o'r cynllun sef y prosiect o addasu hen leiandy St Winefride's a’i droi yn 14 o fflatiau.   Yn yr hen felin decstilau, fe wnaethom adfer yr adeilad a'i addasu i fod yn ganolfan celf a chrefft gymunedol gyda chaffi/ystafell te a galeri ar y llawr cyntaf.  

Melin Celf a Chrefft Treffynnon

Prosiect:

Melin Celf a Chrefft Treffynnon

Treffynnon

Cleient:

Cyngor Sir y Fflint

Gwerth:

£965,000