© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Tre-ysgawen Hall


Roedd y gwaith wnaeth RLD yn Tre-ysgawen yn cynnwys adnewyddu'r stablau er mwyn creu cyfleusterau hamdden newydd megis pwll nofio, campfa ac ystafelloedd triniaeth harddwch. Yn ogystal roedd y cynllun yn cynnwys adeiladu ystafelloedd addas i gynnal cynadleddau, cyfarfodydd a darlithoedd.  Yn ogystal, roedd y gwaith hefyd yn cynnwys adeiladu bloc deulawr i ddarparu llety gyda 10 ystafell wely.  Ac yn allanol fe wnaethom greu maes parcio newydd, creu draeniau a thirlunio.

Prosiect:

Gwesty Tre-ysgawen

Capel Coch, Llangefni

Cleient:

Tre-ysgawen Hall

Gwerth

£2.2m